wystawa-galeria Postep
Optyk Opaliński

Mania to zaburzenie psychiczne typu afektywnego, czyli wpływającego bezpośrednio na nastrój cierpiącej na nią osoby. Manię może być rozumiana jako niemalże przeciwieństwo depresji. Objawami, które towarzyszą zaburzeniu są przede wszystkim pobudzenie, zmniejszenie potrzeby snu, brak zainteresowania swoją chorobą, czasami występuje zmniejszenie krytycyzmu wobec siebie. Symptomami charakterystycznymi dla manii są również zwiększenie libido, występowanie tzw. „przymusu mówienia”.

Mania może być podobnie jak inne zaburzenia psychiczne grupy afektywnej epizodyczna, czyli jednorazowa i krótkotrwała. Tego rodzaju mania częstokroć spowodowana jest konkretnym wydarzeniem, stanem emocjonalnym. Powodem wystąpienia epizodu manii może być również zażywanie środków psychoaktywnych, zwłaszcza kokainy, amfetaminy i cymetydyny. Manię leczy się farmakologicznie, używając przede wszystkim leków przeciwpadaczkowych, oraz środków stabilizujących nastrój. Opanowanie podniecenia leczone jest również przy użyciu leków przeciwlękowych, głównie benzodiapeinowych.