wystawa-galeria Postep

Ubezpieczenie zdrowotne dla dzieci

Producent naklejek samoprzylepnych Drukarnia Booklet oferuje druk naklejek i etykiet z własnym nadrukiem lub logo http://www.granit.pila.pl

Osoba, króra ma prawo do świadczenia bezpłatnej opieki zdrowotnej jest zobowiązana do tego, by zgłosić członków swojej rodziny, którzy także podlegają temu świadczeniu na tych samych warunkach i zasadach.

Kto jednak posiada status członka rodziny? Status członka rodziny posiada dziecko, które nie ukończyło 18 lat oraz dziecko do ukończenia 26 roku życia, jeśli kontynuuje naukę.

Może być to dziecko własne zgłaszającego, ale również potomstwo małżonka, dzieci przysposobione, wnuki albo dzieci obce, dla których zgłaszający jest prawnie opiekunem albo wraz z małżonkiem zostali ustanowieni rodziną zastępczą.

cywilizacja.com.pl

Jeśli dziecko ukończy 26 lat i nadal kontynuuje naukę i nie przysługuje mu prawo do ubezpieczenia z żadnego innego tytułu, wówczas to uczelnia wyższa czy szkoła jest zobowiązana zgłosić taką osobę do ubezpieczenia zdrowotnego.

Warto podkreślić, że dzieci, u których orzeczono znaczny stopień niepełnosprawności podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu bez względu na to ile ma lat i czy kontynuuje naukę.