wystawa-galeria Postep

Ekrany akustyczne i ich działanie

Wostal Maszyny budowlane EWPA.PL

Życie w dużym mieście lub obok węzła komunikacyjnego, jakim jest chociażby główna ulica niesie za sobą zarówno szereg zalet i wad. Jednym z najbardziej niepożądanych skutków przebywania w okolicy natężonego ruchu jest przede wszystkim hałas. Jest on rozumiany jako nieprzyjemny dźwięk, którego ludzkie ucho wolałoby unikać i przed którym w naturalny sposób ucieka. Wspomniany dźwięk jest mierzony w decybelach, a jeżeli konkretne ich wartości zostaną przekroczone, istnieje ryzyko nie tylko poczucia dyskomfortu, ale także negatywnego wpływu na zdrowie.

W związku z rozwojem cywilizacji, stałą budową nowych dróg, budynków – wiele osób zastanawia się czy istnieje rozwiązanie, które zwalczy omawiany hałas bądź w znacznym stopniu zminimalizuje jego uciążliwość. Okazuje się, że współcześnie istnieje kilka rozwiązań tego problemu, a jednym z najbardziej znanych jest montowanie tak zwanych ,,ekranów akustycznych’’. Jak sama nazwa wskazuje mają one spore powiązanie z dźwiękami, a raczej z ich skuteczną niwelacją. Prościej mówiąc, są tworzone na podobieństwo ogromnych paneli, których zadaniem jest pochłanianie lub odbijanie nieprzyjemnych dźwięków.

W jaki sposób władze miast decydują się na postawienie owych paneli? Istnieje kilka sposobów i uregulowań prawnych, które pomagają walczyć z hałasem:

  • Nadrzędnym faktem jest zapis prawny, który wyraźnie wskazuje na dopuszczalne wartości dźwięków w danych obszarach. Co więcej, bardzo dokładnie są także podzielone pory dnia, roku, według których te wartości mogą się stale zmieniać. Szczególnym typem obszaru, który musi być wyłączony z ryzyka hałasu jest chociażby szpital, czy inne ośrodki zdrowia;
  • Bardzo często zdarza się, że sami mieszkańcy, którzy zmagają się z problemami hałasu, zgłaszają się do władz miasta, chociażby poprzez pisanie stosownych podań. Innym bardzo znanym sposobem jest także tworzenie dziś już bardzo znanych map akustycznych, na które nanoszone są natężenia dźwięków, według wcześniej ustalonej legendy;
  • Ekrany akustyczne nie są jednak najtańszym rozwiązaniem, a ich postawienie wiąże się z dużą inwestycją i tysiącami dokumentów, podań i pozwoleń.

    Alternatywą dla takich paneli są tzw. cienie akustyczne, które co prawda są równie dużymi inwestycjami, ale ich żywotność jest znacznie dłuższa. W omawianym cieniu powinny znaleźć się domy, ludzie i wszelkie inne elementy, którym hałas szkodzi. Cień ten tworzy się budując przykładowo tunele podziemne w których hałas jest zminimalizowany w sposób naturalny.

.