wystawa-galeria Postep

Kampanie społeczne a przemoc

Problem szeroko rozumianej przemocy – czy to przemocy w rodzinie dotykającej kobiety i dzieci, czy to przemocy na tle seksualnym, czy też tej rozgrywającej się na szkolnych korytarzach – jest widoczny. Dlatego też zarówno rząd, jak i organizacje pozarządowej i fundacje podejmują działania zaradcze. Powstają coraz to nowe kampanie społeczne, które mają na celu edukację w zakresie zjawiska przemocy, poinformowanie o tym, gdzie można szukać pomocy, a także napiętnowanie samego zjawiska.

Każdy chyba pamięta kampanię z hasłem „Bo zupa była za słona” czy kampanie Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami, odnoszące się do znęcania się nad psami. Kampanie te często są drastyczne, jednak można powiedzieć, że spełniają swoje zadanie. Przyciągają wzrok, sprawiają, że o problemie znów się mówi, mówi się o tych, których on bezpośrednio dotyka.

To jednak nie wszystko. Ofiary widzą przede wszystkim, że nie są same, że są miejsca, do których mogą się zgłosić z prośbą o pomoc. I że tę pomoc otrzymają.