wystawa-galeria Postep

Polisy na życie – dla kogo je stworzono i czy warto je wykupywać?

ulga na robotyzację dopłacę do szkody

Oferty towarzystw ubezpieczeniowych są tak projektowane, aby dać tym podmiotom jak najwięcej szans na zarobek. To jasne, że wszystko to wiąże się ściśle z komercyjną aktywnością, jednakże chodzi też o to, aby ludzie mieli realną szansę się ubezpieczać. Będzie to możliwe, jeśli podpiszą umowę, uprzednio wybierając dla siebie polisę lub nawet kilka – są one bowiem zróżnicowane pod względem charakteru i zakresu ochrony. Do tych najbardziej podstawowych zaliczają się polisy ubezpieczenia na życie.

Od lat wykupuje je wiele osób, a ich decyzja w tym zakresie wydaje się ze wszech miar rozsądna. Jakie są zadania i cele takich polis? Przede wszystkim dają one szansę na uzyskanie finansowej poduszki bezpieczeństwa w sytuacjach nagłych i nieprzewidzianych. Wypadek w domu lub pracy, pobyt w szpitalu, leczenie – lista jest dłuższa. To typowe okoliczności, w ramach których można liczyć na pomoc ze strony ubezpieczalni.

Wymiar świadczeń bywa różny i zależy w największym stopniu od wykupionej polisy. Zazwyczaj im wyższe są składki i łączna suma ubezpieczenia, tym na wyższe kwoty można liczyć. Są one wypłacane na przykład za jeden dzień hospitalizacji. Trzeba dokładnie zapoznać się z kwotami zanim wybór padnie na konkretną ofertę.

Polisa to realna korzyść, zwłaszcza gdy nie można liczyć na państwowe świadczenia Większość polis na życie obejmuje także wypłatę odszkodowania w przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu lub śmierci ubezpieczonego. W takich przypadkach beneficjentem świadczenia może być małżonek lub dzieci ubezpieczonego. Często kwestie te da się szczegółowo określić w umowie założycielskiej dla polisy. Bywa jednak, że z pewnych względów wypłata świadczenia nie dochodzi do skutku lub jest kwotowo ograniczona.

Dzieje się tak na przykład wówczas, gdy nie zostaną spełnione kryteria przewidywane zapisami polisy. W praktyce do takich sytuacji dochodzi na tyle często, że w kontekście świadczeń bywa to postrzegane jako realny problem. Opłacalność polis bywa ostro dyskutowana, jednakże przeważa opinia, że lepiej je posiadać aniżeli nie. Wynika to choćby z faktu, że polisa zapewnia pewną ochronę, a jeśli dana osoba nie jest objęta ubezpieczeniami społecznymi (zwykle z racji charakteru wykonywanej pracy – tyczy się to między innymi freelancerów) stanowi ona jedyne źródło rekompensat w razie leczenia lub pobytu w szpitalu, za które trzeba będzie zapłacić.

Jakakolwiek ulga finansowa w takich sytuacjach będzie na wagę złota i nie można tego ignorować.