wystawa-galeria Postep

Polisy na życie – dla kogo je stworzono i czy warto je wykupywać?

https://adwokatdomanska.pl/porada-prawna-online/ ulga na robotyzację

Oferty towarzystw ubezpieczeniowych są tak projektowane, aby dać tym podmiotom jak najwięcej szans na zarobek. To jasne, że wszystko to wiąże się ściśle z komercyjną aktywnością, jednakże chodzi też o to, aby ludzie mieli realną szansę się ubezpieczać. Będzie to możliwe, jeśli podpiszą umowę, uprzednio wybierając dla siebie polisę lub nawet kilka – są one bowiem zróżnicowane pod względem charakteru i zakresu ochrony. Do tych najbardziej podstawowych zaliczają się polisy ubezpieczenia na życie.

Od lat wykupuje je wiele osób, a ich decyzja w tym zakresie wydaje się ze wszech miar rozsądna. Jakie są zadania i cele takich polis? Przede wszystkim dają one szansę na uzyskanie finansowej poduszki bezpieczeństwa w sytuacjach nagłych i nieprzewidzianych. Wypadek w domu lub pracy, pobyt w szpitalu, leczenie – lista jest dłuższa. To typowe okoliczności, w ramach których można liczyć na pomoc ze strony ubezpieczalni.

Wymiar świadczeń bywa różny i zależy w największym stopniu od wykupionej polisy. Zazwyczaj im wyższe są składki i łączna suma ubezpieczenia, tym na wyższe kwoty można liczyć. Są one wypłacane na przykład za jeden dzień hospitalizacji. Trzeba dokładnie zapoznać się z kwotami zanim wybór padnie na konkretną ofertę.

Polisa to realna korzyść, zwłaszcza gdy nie można liczyć na państwowe świadczenia Większość polis na życie obejmuje także wypłatę odszkodowania w przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu lub śmierci ubezpieczonego. W takich przypadkach beneficjentem świadczenia może być małżonek lub dzieci ubezpieczonego. Często kwestie te da się szczegółowo określić w umowie założycielskiej dla polisy. Bywa jednak, że z pewnych względów wypłata świadczenia nie dochodzi do skutku lub jest kwotowo ograniczona.

Dzieje się tak na przykład wówczas, gdy nie zostaną spełnione kryteria przewidywane zapisami polisy. W praktyce do takich sytuacji dochodzi na tyle często, że w kontekście świadczeń bywa to postrzegane jako realny problem. Opłacalność polis bywa ostro dyskutowana, jednakże przeważa opinia, że lepiej je posiadać aniżeli nie. Wynika to choćby z faktu, że polisa zapewnia pewną ochronę, a jeśli dana osoba nie jest objęta ubezpieczeniami społecznymi (zwykle z racji charakteru wykonywanej pracy – tyczy się to między innymi freelancerów) stanowi ona jedyne źródło rekompensat w razie leczenia lub pobytu w szpitalu, za które trzeba będzie zapłacić.

Jakakolwiek ulga finansowa w takich sytuacjach będzie na wagę złota i nie można tego ignorować.