wystawa-galeria Postep

Prekursor internetu – ARPANET

www.contactcenter.pl/pl/uslugi/badania-marketingowe/badania--nps-/318

ARPANET – tak właśnie w Stanach Zjednoczonych nazwano projekt, który może być uważany za właściwy początek internetu.

Skąd taka nazwa i jakie były założenia pomysłu? Nazwa ARPANETU pochodzi od nazwy od nazwy rządowej agencji „Advanced Research Projects Agency”, która nadzorowała akademickiego projekty mogące mieć korzystny wpływ na poziom obronności państwa amerykańskiego.

Celem projektu było stworzenie sieci dowodzenia, która nie miałaby jednego, centralnego punktu narażonego na atak i jednoczesne zniszczenie całej sieci, ale rozproszenie i rozmycie jednostki wiodącej.

Do tej pory możliwe było połączenie różnych komputerów tylko dzięki jednostce nadzorującej, był więc to bardzo innowacyjny zamysł.

Po raz pierwszy udało się połączyć komputery w opisany powyżej sposób na Uniwersytecie Kalifornijskim.

Gdy projekt wypalił tam, zaczęto systematycznie podłączać do sieci inne uczelnie akademickie.

Choć w późniejszym czasie nastąpił rozłam ARPANETU, nad jego rozwojem osobno pracowało wojsko oraz studenci, to właśnie tę nazwą utożsamia się z początkiem dzisiejszego internetu.