wystawa-galeria Postep

Ubezpieczenia społeczne – z czym się wiążą i czym różnią się od komercyjnych?

ubezpieczenie kredytu kupieckiego

Temat ubezpieczeń jest zdecydowanie szerszy niż mogłoby się wydawać. Analizując kwestię, nie wolno zapomnieć o tym, że poza potężnym sektorem ubezpieczeń o komercyjnym charakterze są też takie, które mają ścisły związek z rozwiązaniami publicznymi. Zapewne każdy z nas słyszał o ubezpieczeniach społecznych, a prawdopodobnie większość zalicza się do grona beneficjentów takowych rozwiązań. O co dokładnie chodzi? Generalnie każda osoba zatrudnia i odprowadzająca składki do ZUS ma status osoby ubezpieczonej. Wiąże się z tym między innymi możliwość otrzymywania zasiłków i rent, jak również po zakończeniu kariery zawodowej – korzystania z emerytury. Pracując, ludzie co miesiąc odprowadzają składki na swoje konto w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, a mówiąc nieco ściślej, robią to pracodawcy. To oni bowiem są z mocy przepisów prawa formalnymi płatnikami i muszą w tym zakresie dochować wszelkich procedur wynikających bezpośrednio z regulacji prawnych w Polsce. Podobnie zresztą sprawy mają się w innych krajach, w których funkcjonują systemy socjalne zbliżone strukturą organizacyjną do naszych.

Rola ubezpieczeń społecznych jest ważna, co okazuje się faktem w wielu sytuacjach. Dzięki ubezpieczeniom można być spokojniejszym o zdrowie swoje i bliskich Jeśli trzeba będzie skorzystać z publicznych świadczeń medycznych, to właśnie dzięki ubezpieczeniom możliwe będzie uzyskanie optymalnego wsparcia w zakresie związanym z pobytem w szpitalu, zabiegami czy badaniami. Działania te będą w takich przypadkach finansowane ze środków NFZ, do którego co miesiąc odprowadzana jest stosowna składka. To dzięki niej można być spokojnym o to, że w razie hospitalizacji placówka medyczna nie będzie od nas żądań dodatkowych opłat. Osoby, które znajdują się poza systemem ubezpieczenia zdrowotnego, na przykład pracując na umowie o dzieło, nie mają tego rodzaju ochrony. Istnieją rzecz jasna systemy komercyjnych ubezpieczeń, jednakże w praktyce mają one więcej wspólnego z pakietami usług, za które nie trzeba płacić lub gdzie obowiązują niewielkie dopłaty aniżeli z systemami, w ramach których można liczyć na kompleksową opiekę. Bywają one jednak jedynym rozwiązaniem dla ludzi, którzy z przyczyn obiektywnych nie mogą liczyć na świadczenia z NFZ. Istnieją wprawdzie procedury pozwalające na to, aby ubezpieczyć się w NFZ, a nawet ZUS dobrowolnie, jednakże w praktyce korzysta z tego stosunkowo niewiele osób.

Być może z upływem czasu sytuacja w tej kwestii zacznie się zmieniać.