wystawa-galeria Postep

Obowiązki organizatora imprezy masowej – szkolenia

https://www.fajerwerki-obornicka.pl/pokazy-fajerwerkow/

Impreza masowa to wydarzenie o charakterze sportowym lub artystyczno-rozrywkowym. Imprezą masową będzie zatem mecz piłki nożnej, koncert, festyn, w którym uczestniczy określona liczba osób. Z definicji tej wyłączone są imprezy, które mają miejsce w teatrach, filharmoniach, muzeach, operach, kinach, domach kultury, szkołach, placówkach oświatowych i tym podobnym. Za bezpieczeństwo imprezy masowej organizowanej w danym miejscu i w danym terminie odpowiada organizator. Obowiązek ten spoczywa również na prezydencie miasta, wójcie, burmistrzu, wojewodzie, Państwowej Straży Pożarnej, Policji i innych służbach porządkowych. Pierwszym i koniecznym krokiem do zapewnienia bezpieczeństwa na imprezie masowej jest zdobycie odpowiednich uprawnień.

Szkolenie z obowiązków organizatora imprez masowych

Szkolenia z zakresu obowiązków organizatora imprez masowych obejmują taką tematykę jak prawidłowe zabezpieczenie imprezy masowej, przepisy związane z bezpieczeństwem na tego typu wydarzeniach, rola i obowiązki spoczywające na organizatorze oraz służbach porządkowych, możliwe rodzaje ewentualnych zagrożeń, zakres odpowiedzialności organizatora, członków służby informacyjnej i członków służby porządkowej.

Szkolenie jest zazwyczaj zakończone egzaminem wewnętrznym, które pozytywnie zakończone skutkuje wydaniem zaświadczenia, uprawniającego do wykonywania prac związanych z organizacją imprez masowych.

Obowiązki organizatora na imprezie masowej

Szkolenia z zakresu obowiązków organizatora na imprezie masowej mają na celu odpowiednie przygotowanie danej osoby do wykonywania prac na tego typu wydarzeniach, w których uczestniczy określona liczba ludzi. Na imprezie masowej gromadzi się bardzo wiele osób, dlatego tak ważne jest zapewnienie im bezpieczeństwa oraz przygotowanie się na możliwe sytuacje kryzysowe. Na organizatorze spoczywa dużo obowiązków, dlatego nie może być to osoba bez odpowiedniego przeszkolenia. Organizator imprezy masowej zobowiązany jest:

  • Spełnić wymogi określone w przepisach sanitarnych, dotyczących ochrony przeciwpożarowej i w przepisach prawa budowlanego,
  • Zapewnić udział odpowiednich służ porządkowych i informacyjnych. Niezbędne jest też zapewnienie kierownika do powyższych służb,
  • Zapewnić służby medyczne oraz zaplecze higieniczno-sanitarne na miejscu wydarzenia masowego,
  • Zapewnić warunki do komunikacji pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w zapewnianiu bezpieczeństwa na imprezie,
  • Wyznaczyć drogi ewakuacyjne i drogi dla służb ratowniczych oraz policji,
  • Zapewnić właściwy sprzęt ratowniczy i gaśniczy,
  • Wydzielić pomieszczenia dla służb, które kierują zabezpieczaniem wydarzenia masowego,
  • Udostępnić uczestnikom imprezy masowej regulamin obiektu i regulamin uczestnictwa w imprezie masowej,
  • Opracować instrukcję postepowania w razie pożaru lub innego zagrożenia w czasie wydarzenia.

.